Digitale læringsressurser med anbefalt fremdriftsplan våren 2022

Tabellen nedenfor gir et forslag til hvordan du kan fordele leksjonene og bruke ressursene jevnt utover semesteret. Hvis du heller vil jobbe mer intensivt, eller i bolker, står du selvsagt fritt til det.

Alle leksjonene er publisert og tilgjengelig fra semesterstart, men deler av læremateriellet vil bli oppdatert underveis i semesteret. De fleste oppdateringene gjelder ny versjon av Windows Server, og generell teknologiutvikling, og berører mest leksjon 1-4.

Uke Leksjon Tema Pensum (se ref.
under tabellen)
Praktiske øvinger med
skriftlig veiledning under hver leksjon
2 Informasjon om emnet
Oppstartsmøte på Zoom torsdag 13.1. kl. 19-20
   
3 1 Introduksjon til nettverk og virtualisering [1] Kap. 1
[3] s. 1-10
Lage virtuell maskin
Installere og konfigurere Windows Server på VM
Installere Windows 10 på ny VM
4 2 Introduksjon til Windows Server i nettverk
Publisering oblig.arb.krav 1
[1] Kap. 2
[1] Kap. 3
[1] Kap. 4
Nettverkskonfigurasjon i Windows
Lokal brukeradministrasjon og profiler
5 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon [2] Kap. 1 Teorioppgaver til leksjon 3 (regneoppgaver)
Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe
6 4a Maskinvare og -arkitektur [2] Kap. 2 Maskinvare
7 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer
Innlevering oblig.arb.krav 1
[1] Kap. 5 Diskadministrasjon i Windows
8 5 Brukeradministrasjon i Windows og Active Directory
Publisering oblig.arb.krav 2
[1] Kap. 6
[1] Kap. 7
Domenekontroller og AD
Brukeradministrasjon i AD
Brukerprofil og hjemmekatalog
9 6 Grupper og NTFS-rettigheter [1] Kap. 8
[1] Kap. 9
Domenegrupper
Filsystemet NTFS og NTFS-rettigheter
10 7 Delte mapper, delingsrettigheter og skriveradministrasjon [1] Kap. 10
[1] Kap. 11
Delingsrettigheter
Skriveradministrasjon
11 8a TCP/IP protokollene del 1: Nettverkslaget
Innlevering oblig.arb.krav 2
[2] Kap. 3.1, 3.2, 3.4 TCP/IP verktøy i Windows
Teorioppgaver om IP-nett
12 8b TCP/IP protokollene del 2: Transportlaget
Publisering oblig.arb.krav 3
[2] Kap. 3.3,  3.4
Transportprotokoller i Windows
13 9 Web, HTTP og MS-IIS [1] Kap. 12
[1] Kap. 11 s.166-169
Installere og konfigurere webtjeneren IIS
Utskrift i Internett
14 10 Nettverkskomponenter [2] Kap. 3.2
[1] Kap. 13
Windows brannmur
NAT og portforwarding
15   Påskeferie    
16 11 DHCP og DNS
Innlevering oblig.arb.krav 3
[1] Kap. 14
[1] Kap. 15
DHCP-tjener
DNS-tjener

Pensumreferanser

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2022, 207 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105 Windows Server og datanett, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2022, 62 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 HiST, 2012, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra USNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)