Digitale læringsressurser med anbefalt fremdriftsplan våren 2020

Tabellen nedenfor gir et forslag til hvordan du kan fordele leksjonene og bruke ressursene jevnt utover semesteret. Hvis du heller vil jobbe mer intensivt, eller i bolker, står du selvsagt fritt til det. Alle leksjonene er publisert og tilgjengelig fra semesterstart, men det kan bli mindre oppdateringer i læremateriellet underveis.

Uke Leksjon Tema Pensum (se ref.
under tabellen)
Øvinger

3
 
1
Informasjon om emnet
Introduksjon til nettverk og virtualisering
 
[1] Kap. 1
[3] s. 1-10
Lage virtuell maskin
Installere og konfigurere Windows Server
Installere Windows 10
4 2 Introduksjon til Windows Server i nettverk
Publisering oblig. 1
[1] Kap. 2
[1] Kap. 4
Nettverkskonfigurasjon i Windows
Lokal brukeradministrasjon og profiler
5 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon
[2] Kap. 1
[1] Kap. 3
Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe
Øvingsoppgaver til leksjon 3 (regneoppgaver)
6 4a Maskinvare [2] Kap. 2
[1] Kap. 3
Maskinvare
7 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer
Innlevering oblig. 1
[1] Kap. 5 Diskadministrasjon i Windows
8 5 Brukeradministrasjon i Windows og Active Directory
Publisering oblig. 2
[1] Kap. 6
[1] Kap. 7
Domenekontroller og AD
Brukeradministrasjon i AD
Brukerprofil og hjemmekatalog
9 6 Grupper og NTFS-rettigheter [1] Kap. 8
[1] Kap. 9
Domenegrupper
Filsystemet NTFS og NTFS-rettigheter
10 7 Delte mapper, delingsrettigheter og skriveradministrasjon [1] Kap. 10
[1] Kap. 11
Delingsrettigheter
Skriveradministrasjon
11 8a TCP/IP protokollene del 1: Nettverkslaget [2] Kap. 3.1, 3.2, 3.4 TCP/IP verktøy i Windows
Øvingsoppgaver til leksjon 8a IP-protokollen
12 8b TCP/IP protokollene del 2: Transportlaget
Innlevering oblig. 2
[2] Kap. 3.3,  3.4
Transportprotokoller i Windows
13 9 Web, HTTP og MS-IIS
Publisering oblig. 3
[1] Kap. 12 Installere og konfigurere webtjeneren IIS
Utskrift i Internett
14 10 Nettverkskomponenter [2] Kap. 3.3
[1] Kap. 13
Windows brannmur
NAT og Portforwarding
15   Påskeferie    
16 11 DHCP og DNS
Innlevering oblig. 3
[1] Kap. 14 og 15 DHCP-tjener
DNS-tjener
17 12 Sikkerhet
[1] Kap. 16
[1] Kap. 17
Digitale sertifikater og kryptering med EFS
Sikkerhetskopiering

Pensumreferanser

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2020, 239 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105 Windows Server og datanett, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2020, 72 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 NTNU, 2018, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra USNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)