Digitale læringsressurser med anbefalt fremdriftsplan våren 2019

Tabellen nedenfor gir et forslag til hvordan du kan fordele leksjonene og bruke ressursene jevnt utover semesteret. Hvis du heller vil jobbe mer intensivt, eller i bolker, står du selvsagt fritt til det. Alle leksjonene er publisert og tilgjengelig fra semesterstart, men det kan bli mindre oppdateringer i lærematerielet underveis.

Uke Leksjon Tema Pensum (se ref.
under tabellen)
Øvinger

3
 
1
Informasjon om emnet
Introduksjon til nettverk og virtualisering
 
[1] Kap. 1
[3] s. 1-10
Lage virtuell maskin
Installere og konfigurere Windows Server
Installere Windows 10 på ny VM
4 2 Introduksjon til Windows Server i nettverk
Publisering oblig. 1
[1] Kap. 2
[1] Kap. 4
Nettverkskonfigurasjon i Windows
Lokal brukeradministrasjon og profiler
5 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon
[2] Kap. 1
[1] Kap. 3
Øvingsoppgave 1 og 2 til leksjon 3 (regneoppgaver)
Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe
6 4a Maskinvare [2] Kap. 2
[1] Kap. 3
Maskinvare
Fjernstyring med Remote Desktop
7 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer
Innlevering oblig. 1
[1] Kap. 5 Diskadministrasjon
8 5 Brukeradministrasjon i Windows og Active Directory
Publisering oblig. 2
[1] Kap. 6
[1] Kap. 7
Domenekontroller og AD
Brukeradministrasjon i AD
9 6 Grupper og NTFS-rettigheter [1] Kap. 8
[1] Kap. 9
Domenegrupper
NTFS-rettigheter
10 7 Nettverkstilgang, delingsrettigheter, skriveradministrasjon [1] Kap. 10
[1] Kap. 11
Nettverkstilgang og delingsrettigheter
Skriveradministrasjon
11 8a TCP/IP protokollene del 1: Nettverkslaget [2] Kap. 3.1, 3.2, 3.4 TCP/IP verktøy i Windows
Øvingsoppgaver til leksjon 8a IP-protokollen
12 8b TCP/IP protokollene del 2: Transportlaget
Innlevering oblig. 2
[2] Kap. 3.3,  3.4
Transportprotokoller i Windows (TCP og UDP)
13 9 Web, HTTP og MS-IIS
Publisering oblig. 3
[1] Kap. 12 Installere og konfigurere MS-IIS webtjener
Utskrift i Internett
14 10 Nettverkskomponenter [2] Kap. 3.3
[1] Kap. 13
Windows brannmur
NAT og Portforwarding
15 11 DHCP og DNS
Innlevering oblig. 3
[1] Kap. 14 og 15 DHCP
DNS
16   Påskeferie    
17 12 Sikkerhet
[1] Kap. 16
[1] Kap. 17
Kryptering med EFS
Sikkerhetskopiering med Windows Server Backup

Pensumreferanser

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Høgskolen i Sørøst-Norge, januar 2016, 245 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105 Windows Server og datanett, Høgskolen i Telemark, januar 2015, 67 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 Tisip, 2014, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra HSNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)