Informasjon om emnet

Læringsutbytter for emnet

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Pensumlitteratur

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Høgskolen i Sørøst-Norge, januar 2016, 245 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105 Windows Server og datanett, Høgskolen i Telemark, januar 2015, 67 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 Tisip, 2014, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra HSNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)

Læremateriell

  Informasjon om emnet Skjerm Utskrift Video