Oppdatert 14.1.2020 av Jon Kvisli ©

Informasjon om emnet

Læringsutbytter for emnet

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Pensumlitteratur

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2020, 239 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105N Windows Server og datanett, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2020, 72 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 NTNU, 2012, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra HSNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)

Læremateriell

  Informasjon om emnet Skjerm Utskrift Video (41:09)