Informasjon om emnet

Læringsutbytter for emnet

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Pensumlitteratur

[1] Jon Kvisli: Windows Server og nettverk, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2022, 207 sider. (pdf).

[2] Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare, Kompendium til emnet 6105N Windows Server og datanett, Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2022, 62 sider.(pdf).

[3] Meisingseth & Melling: Virtuelle tjenere - introduksjon, side1-10 NTNU, 2012, 10 sider. (pdf)

Papirversjoner kan bestilles fra HSNs trykkeritjeneste (e-post til: MB-hustrykkeriet.bo@usn.no)

Presentasjonsmateriell

  Informasjon om emnet Presentasjon (pdf) Video - oppstartsmøte på Zoom 10.1.24. (46:48)