Leksjon 1: Introduksjon til nettverk og virtualisering


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Teoristoffet til denne leksjonen er delt i to deler:

Leksjon 1a Introduksjon til nettverk gir en introduksjon til viktige, grunnleggende begreper innen nettverk, og litt om skytjenester.

Leksjon 1b Virtualisering gir en introduksjon virtualisering og virtuelle maskiner. Virtuelle maskiner er maskiner som utelukkende består av programvare og datafiler. En hypervisor er programvare som "simulerer" en datamaskin og har funksjoner for å opprette og kjøre virtuelle maskiner.

Labøvingene til denne leksjonen handler om å lage det virtuelle lokalnettet, og to virtuelle maskiner i dette. Disse skal du bruke i resten av de praktiske øvingene til emnet. Du skal altså lage to virtuelle maskiner, som begge er plassert i ett felles virtuelt lokalnett på din fysiske maskin. Du skal installere Windows Server på den ene VMen og Windows 10 på den andre. Lenke til skriftlige øvingsveiledninger finner du under Læremateriell nedenfor.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Teori      
  Leksjon 1a - Introduksjon til nettverk Presentasjon (pdf) Video (44:44)
  Leksjon 1b - Virtualisering Presentasjon (pdf) Video (33:32)
  Praktiske demoer      
  Oracle VirtualBox (Windowsversjon) Presentasjon (pdf) Video (23:16)
  VMware Fusion Player for Mac Presentasjon (pdf) Video (16:11)
  Labøving 1a      
  Fysisk maskin med Windows, Linux og macOS 10-12:
     Lage virtuell maskin med Oracle VirtualBox
Word Pdf  
  Fysisk Mac med Intel-prosessor og macOS 13-14:
     Lage virtuell maskin med VMWare Fusion Player
Word Pdf  
  Labøving 1b      
  Installere og konfigurere Windows Server på virtuell maskin Word Pdf  
  Labøving 1c      
  Installere Windows 10 på ny virtuell maskin Word Pdf  
  Installere Windows 11 på ny virtuell maskin (Alternativ til Windows 10) Word Pdf  

Relevante lenker