Leksjon 1: Introduksjon til nettverk og virtualisering

Oppsummering

Denne leksjonen er delt i to deler:

Leksjon 1a Introduksjon til nettverk gir en introduksjon til viktige, grunnleggende begreper innen nettverk, og litt om skytjenester.

Leksjon 1b Virtualisering gir en introduksjon virtualisering og virtuelle maskiner. Virtuelle maskiner er maskiner som utelukkende består av programvare og datafiler. En hypervisor er programvare som "simulerer" en datamaskin og har funksjoner for å opprette og kjøre virtuelle maskiner.

Labøvingene til leksjonen består i å opprette to virtuelle maskiner og installere henholdsvis Windows Server og Windows 10 på disse.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 1a - Introduksjon til nettverk Skjerm Utskrift Video
  Leksjon 1b - Virtualisering Skjerm Utskrift  
       Foil 1-22: Teoridel     Video
       Foil 23-25: Demo av Oracle VirtualBox (beklager litt variabel lyd)     Video
       Foil 26-29: Demo av VMware Player (alternativ til VirtualBox)     Video
  Labøving 1a Lage virtuell maskin med Oracle VirtualBox Word Pdf  
       Demo: Nettverk og NAT-konfigurering i Oracle VitualBox     Video
  Labøving 1a Lage virtuell maskin med VMWare (alternativ til VB) Word Pdf  
       Demo: Nettverk og NAT-konfigurering i VMWare (alternativ til VB)     Video
  Labøving 1b Installere og konfigurere Windows Server på virtuell maskin Word Pdf  
  Laboving 1c Installere Windows 10 på ny virtuell maskin Word Pdf  

Relevante lenker