Leksjon 1: Introduksjon til nettverk og virtualisering


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Teoristoffet til denne leksjonen er delt i to deler:

Leksjon 1a Introduksjon til nettverk gir en introduksjon til viktige, grunnleggende begreper innen nettverk, og litt om skytjenester.

Leksjon 1b Virtualisering gir en introduksjon virtualisering og virtuelle maskiner. Virtuelle maskiner er maskiner som utelukkende består av programvare og datafiler. En hypervisor er programvare som "simulerer" en datamaskin og har funksjoner for å opprette og kjøre virtuelle maskiner.

Labøvingene til denne leksjonen handler om å lage det virtuelle "lab-nettet" og de virtuelle maskinene som du skal bruke i resten av de praktiske øvingene til emnet. Du skal lage to virtuelle maskiner, som begge er plassert i ett felles virtuelt lokalnett på din fysiske maskin. Du skal installere henholdsvis Windows Server og Windows 10 på disse maskinene. Lenke til skriftlige labveiledninger finner du under Læremateriell nedenfor.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

Hvis du heller vil bruke VMware Workstation Player i stedet for VirtualBox, kan du bruke materiellet som er vist med grå tekst.

  Leksjon 1a - Introduksjon til nettverk Presentasjon (pdf) Video (44:44)
  Leksjon 1b - Virtualisering Presentasjon (pdf)  
       Side 1-21: Teoridel   Video (33:32)
       Side 22-25: Demo av Oracle VirtualBox   Video (23:16)
       Side 26-29: Demo av VMware Player (alternativ til VirtualBox)   Video (13:36)
       Demo: Nettverk og NAT-konfigurering i VMWare (alternativ til VB)   Video (04:07)
  Laboving 1a      
  Lage virtuell maskin med Oracle VirtualBox Word Pdf  
  Lage virtuell maskin med VMWare (alternativ til VB) Word Pdf  
  Laboving 1b      
  Installere og konfigurere Windows Server på virtuell maskin Word Pdf  
  Laboving 1c      
  Installere Windows 10 på ny virtuell maskin Word Pdf  
  Installere Windows 11 på ny virtuell maskin (Alternativ til Windows 10) Word Pdf  

Relevante lenker