Leksjon 3: Grunnprinsipper i datakommunikasjon


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell

Introduksjon

Sammen med leksjon 4, vil denne leksjonen være den mest "tekniske" i emnet. Leksjonen forklarer noen helt grunnleggende prinsipper og begrepet i datakommunikasjon, og hvordan disse ligger til grunn for praktisk kommunikasjonsteknologi og nettverk. Begrepene i denne leksjonen er nyttige for bedre å forstå leksjon 4 om maskinvare, komponenter og arkitektur i en datamaskin.

Leksjonen omfatter noen teoretiske øvingsoppgaver knyttet til leksjonens pensumstoff.

Det er ingen praktiske labøvinger til denne leksjonen. Bruk gjerne tiden til å fullføre øvinger fra tidligere leksjoner.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon Presentasjon Video del 1 (35:53)
Video del 2 (49:35)
  Teorioppgaver til leksjon 3   Pdf  
  Løsning på teorioppgaver til leksjon 3   Pdf