Oppdatert 26.1.2020 av Jon Kvisli ©

Leksjon 4: Maskinvare og diskadministrasjon

Oppsummering

Denne leksjonen gir en grunnleggende oversikt over aktuell maskinvare, maskinvarearkitektur og komponenter i moderne PCer. Leksjonen er noe større enn de foregående og det passer å arbeide med denne i to uker.

Leksjon 4a Maskinvare beskriver hovedkomponenter i en datamaskin, deres viktigste oppgaver og hvordan disse er organisert i maskinen, det vi gjerne kaller maskinvarearkitektur. Noen vanlige standarder og teknologier for maskinvare dekkes også.

Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer gir en oversikt over aktuelle teknologier for lagring av data og hvordan disker og lagringssystemer kan administreres på en Windows Server.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 4a Maskinvare og PC arkitektur Skjerm Utskrift Video (1:49:58)
  Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringsystemer
(inkludert demo av nye disker i VirtualBox og Windows.)
Skjerm Utskrift Video (57:58)
  Demo: Nye disker med WMware     Video (2:43)
  Labøving 4a Maskinvare Word Pdf  
  Labøving 4b Diskadministrasjon i Windows Word Pdf  

Relevante lenker