Leksjon 4: Maskinvare og diskadministrasjon


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Denne leksjonen er noe større enn de foregående og det passer å arbeide med denne over to uker.

Leksjon 4a Maskinvare og -arkitektur beskriver hovedkomponenter i en datamaskin, deres viktigste oppgaver og hvordan disse er organisert i maskinen, det vi gjerne kaller maskinvarearkitektur. Noen vanlige standarder og teknologier for maskinvare dekkes også.

Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer gir en oversikt over aktuelle teknologier for lagring av data og hvordan disker og lagringssystemer kan administreres på en Windows Server.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 4a Maskinvare og -arkitektur Presentasjon Video del 1 (51:19) Video del 2 (37:37)
  Labøving 4a Maskinvare Word Pdf  
         
  Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringsystemer
(inkludert demo av nye disker i VirtualBox og Windows.)
Presentasjon Video (59:14)  
       Demo: Lage ny virtuell disk med WMware   Video (2:40)  
  Labøving 4b Diskadministrasjon i Windows Word Pdf  

Relevante lenker

Wikipedia:
Bus (computing) PCI Express Central processing unit Random-access memory
Hard disk drive Solid-state drive    
RAID Direct-attached storage Network-attached storage Storage area network
Serial ATA SCSI Serial Attached SCSI NVM Express
Disk partitioning File System Disk formatting  
Graphics card Graphics processing unit    
Microsoft Windows Server Documentation:
Overview of Disk Management Manage disks Manage basic volumes