Leksjon 4: Maskinvare og diskadministrasjon

Oppsummering

Denne leksjonen gir en grunnleggende oversikt over aktuell maskinvare, maskinvarearkitektur og komponenter i moderne PCer.

Leksjon 4a Maskinvare beskriver hovedkomponenter i en datamaskin, deres viktigste oppgaver og hvordan disse er organisert i maskinen (maskinvarearkitektur). Viktige standarder og teknologier for maskinvare dekkes også.

Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringssystemer gir en oversikt over aktuelle teknologier for lagring av data og hvordan lagringssystemer kan administreres på en Windows Server.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 4a Maskinvare og PC arkitektur Skjerm Utskrift Utskrift
  Leksjon 4b Diskadministrasjon og lagringsystemer Skjerm Utskrift Utskrift
  Labøving 4a Maskinvare Word Pdf  
  Labøving 4b Diskadministrasjon i Windows Word Pdf  

Relevante lenker