Leksjon 5 Brukeradministrasjon i Windows og AD


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Administrasjon av lokale brukerkontoer gjøres lokalt på hver enkelt Windowsmaskin. I større Windowsnett med domener og mange brukere gjøres brukeradministrasjon i Active Directory Domain Services (AD DS) med domenekontoer. AD DS er Microsofts katalogtjeneste som lagrer informasjon om bl.a. brukerkontoer.

Leksjon 5a Katalogtjenester og Active Directory forklarer hva en katalogtjeneste er, og hvordan AD DS er bygget opp og installeres.

Leksjon 5b Brukeradministrasjon i AD beskriver forskjellen på lokale brukere og domenebrukere i Windows, og hvordan brukeradministrasjon utføres i AD DS.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 5a Katalogtjenesten Active Directory Presentasjon Video (46:19)
  Labøving 5a Domenekontroller og AD Word Pdf
  Leksjon 5b Brukeradministrasjon i AD Presentasjon Video (42:31)
  Labøving 5b Brukeradministrasjon i AD Word Pdf
  Labøving 5c Brukerprofil og hjemmekatalog Word Pdf

Relevante lenker

Wikipedia:

Microsoft Docs: