Oppdatert 16.2.2021 av Jon Kvisli ©

Leksjon 5 Brukeradministrasjon i Windows og AD

Oppsummering

Administrasjon av brukere kan gjøres lokalt på en enkelt Windowsmaskin med lokale brukerkontoer. I større Windowsnett med domener og mange brukere gjøres brukeradministrasjon i Active Directory Domain Services (AD DS) med domenekontoer. AD DS er Microsofts katalogtjeneste.

Leksjon 5a Katalogtjenester og Active Directory forklarer hva en katalogtjeneste er, og hvordan AD DS er bygget opp og installeres.

Leksjon 5b Brukeradministrasjon i AD beskriver forskjellen på lokale brukere og domenebrukere i Windows, og hvordan brukeradministrasjon utføres i AD DS.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 5a Katalogtjenesten Active Directory Skjerm Utskrift Video (44:33)
  Leksjon 5b Brukeradministrasjon i AD Skjerm Utskrift Video (45:25)
  Labøving 5a Domenekontroller og AD Word Pdf  
  Labøving 5b Brukeradministrasjon i AD Word Pdf  
  Labøving 5c Brukerprofil og hjemmekatalog Word Pdf  

Relevante lenker