Leksjon 6 Grupper og NTFS-rettigheter


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Brukere kan gis rettigheter til ulike ressurser på maskiner i nettet. Med ressurser mener vi f.eks. delte mapper, filer og skrivere. For å forenkle brukeradministrasjon er det vanlig å samle brukere som skal ha samme rettigheter i grupper. Når man så gir rettigheter til gruppene, vil disse automatisk gjelde for alle medlemmene av gruppen.

Leksjon 6a Grupper i Windows beskriver ulike typer grupper i Windows, hva de brukes til og hvilke egenskaper de har.

Leksjon 6b Filsystemet NTFS og rettigheter beskriver viktige, praktiske egenskaper med filsystemet NTFS, som vanligvis brukes på Windows Server. Filsystemet NTFS har et innebygget rettighetssystem for å styre tilgang til mapper og filer. Denne leksjonen beskriver disse NTFS-rettighetene forholdsvis detaljert.

Labøvingene til denne leksjonen gir trening i å lage domenegrupper, melde brukere inn i disse og tildele rettigheter.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 6a Grupper i Windows Presentasjon Video (22:25)  
  Labøving 6a Domenegrupper Word Pdf  
  Leksjon 6b Filsystemet NTFS og rettigheter Presentasjon Video del 1 (44:11) Video del 2 (20:26)
  Labøving 6b Filsystemet NTFS og NTFS-rettigheter Word Pdf  
  Øvingsoppgaver til leksjon 6 HTML    
  Løsningsforslag for øvingsoppgaver til leksjon 6 HTML    

Relevante lenker

Microsoft Docs:
Andre kilder: