Øvingsoppgaver til leksjon 6

Øvingsoppgaver NTFS-rettigheter

1.

På en Windows tjener, er brukerkontoen brukerX medlem i to grupper: GruppeA og GruppeB. GruppeA har NTFS-rettighetene Read + List Folder Content på mappen C:\Data. Administrator lager en ny undermappe C:\Data\Dokumenter og gir GruppeB NTFS-rettigheten Write til denne undermappen

Hva er de effektive rettighetene til brukerX på mappen C:\Data\Dokumenter?

 1. Ingen
 2. Read + List Folder Content
 3. Write
 4. Read + List Folder Content + Write

2.

Administrator oppretter en ny fil med navn dokument1.txt i mappen C:\Data og gir brukerX NTFS rettigheten Write på filen.

Hva er de effektive rettighetene til brukerX på denne filen?

 1. Write
 2. Read + List Folder Content
 3. Write + Read + List Folder Content
 4. Modify

3.

Brukeren brukerX har også NTFS rettigheten Read på mappen E:\Docs Administrator flytter nå filen dokument1.txt fra mappen C:\Data til mappen E:\docs

Hva er brukerX sine effektive NTFS-rettigheter til filen dokument1.txt nå?

 1. Ingen
 2. Read
 3. Write
 4. Read + Write

Caseoppgave grupper og rettigheter

En bedrift har en tjenermaskin med Windows Server som benyttes som domenekontroller for et Windows domene. Tjenermaskinen skal også brukes som filtjener for lagring av alle data i bedriften.

Basert på beskrivelsen nedenfor skal du lage et forslag til mappeinndeling (mappestruktur), domenegrupper og rettigheter for å dekke bedriftens behov, og samtidig ivareta sikkerhet i domenet. Løsningen skal lages slik at brukeradministrasjon og endringer/utvidelser blir så enkelt og ukomplisert som mulig.

Bedriften har 100 ansatte i fire ulike avdelinger: innkjøpsavdeling, lager/distribusjons¬avdeling, markedsføring-/salgsavdeling og regnskap-/økonomiavdeling. Hver avdeling har en avdelingsleder. Bedriftens ledergruppe består av de 4 avdelingsledere pluss administrerende direktør. Alle ansatte skal ha tilgang til å lese, endre og slette alle dokumenter/data som er produsert i sin egen avdeling. Alle ansatte skal dessuten ha rettighet til å se og lese alle dokumenter i andre avdelinger, unntatt ledelsens dokumenter. Ledergruppens data skal bare lederne ha tilgang til å lese, og lederne skal ikke kunne endre da andre lederenes data. Topplederen skal kunne lese, endre og slette alle dokumenter i bedriften.

 

Løsning til oppgavene