Øvingsoppgaver til leksjon 6

Øvingsoppgaver NTFS-rettigheter

1.

På en Windows tjener, er brukerkontoen brukerX medlem i to grupper: GruppeA og GruppeB. GruppeA har NTFS-rettighetene Read + List Folder Content på mappen C:\Data. Administrator lager en ny undermappe C:\Data\Dokumenter og gir GruppeB NTFS-rettigheten Write til denne undermappen

Hva er de effektive rettighetene til brukerX på mappen C:\Data\Dokumenter?

 1. Ingen
 2. Read + List Folder Content
 3. Write
 4. Read + List Folder Content + Write

2.

Administrator oppretter en ny fil med navn dokument1.txt i mappen C:\Data og gir brukerX NTFS rettigheten Write på filen.

Hva er de effektive rettighetene til brukerX på denne filen?

 1. Write
 2. Read + List Folder Content
 3. Write + Read + List Folder Content
 4. Modify

3.

Brukeren brukerX har også NTFS rettigheten Read på mappen E:\Docs Administrator flytter nå filen dokument1.txt fra mappen C:\Data til mappen E:\docs

Hva er brukerX sine effektive NTFS-rettigheter til filen dokument1.txt nå?

 1. Ingen
 2. Read
 3. Write
 4. Read + Write