Leksjon 7 Delte mapper, delingsrettigheter og skriveradministrasjon


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Leksjon 7a Delte mapper og delingsrettigheter er delvis repetisjon fra leksjon 2c, men utdyper deling og delingsrettigheter mer i detalj. Når mapper deles slik at de kan nås fra nettet, kan man gi brukere rettigheter til den delte mappen. Disse rettighetene kaller vi delingsrettigheter, og dette er ikke det samme om NTFS-rettigheter. Delingsrettigheter settes på den delte mappen (sharet) og har bare virkning når man kobler seg til den delte mappen (sharet) via nettet. NTFS-rettigheter lagres i filsystemet, og vil gjelde uansett, dvs. både når bruker jobber lokalt på maskinen, og når man kobler seg til via nettet. Når en delt mappe har både NTFS-rettigheter og delingsrettigheter, vil det være den strengeste (mest restriktive) av disse som gjelder, dvs. som er de effektive rettighetene.

Leksjon 7b Skriveradministrasjon handler om hvordan skrivere i nettverket kan deles fra en utskriftstjener og brukes av flere brukere i nettet. Leksjonen viser også hvordan skriverkøene kan administreres, hvordan brukere kan gis ulike rettigheter til skriverne, hvordan skrivere kan grupperes i skrivergrupper (printer-pool) og hvordan skrivere kan gis ulik proritet.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 7a Delte mapper og delingsrettigheter Presentasjon Video (30:36)
  Labøving 7a Delingsrettigheter Word Pdf
  Øvingsoppgave om rettigheter Word Pdf
  Øvingsoppgave om rettigheter - løsningsforslag Word Pdf
  Leksjon 7b Skriveradministrasjon Presentasjon Video (48:55)
  Labøving 7b Skriveradministrasjon Word Pdf

Relevante lenker

Microsoft Docs: