Leksjon 8 Øvingsoppgaver i IP-nett - løsning

Figuren over viser to IP nett (IP-nett 1 og IP-nett 2). IP-adresser til nettverkskortene på alle maskiner og rutere er angitt på figuren.

Riktig svar på oppgavene er markert med grønn farge nedenfor:

Oppgave 1. Du skal konfigurere IP-innstillinger på filtjeneren i IP-nett 1. Hvilken IP-adresse må du oppgi som standard ruter ("default gateway") på denne maskinen?

 1. 128.39.198.76
 2. 128.39.198.75
 3. 192.168.2.11 (fordi det er IP-adressen til ruteren i IP-nett 1)
 4. 128.39.198.39

Oppgave 2. Hva er subnettmasken til IP-nett 1?

 1. 255.255.255.24
 2. 255.255.0.24
 3. 255.255.255.0 (fordi nettmasken har 24 1-er bit og 32-24=8 0-er bit 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0)
 4. 255.255.0.0

Oppgave 3. Hvor mange ulike IP-adresser finnes i IP-nett 1?

 1. 28 (fordi 8 0-er bit i nettmasken betyr at de 8 siste bitene i IP-adressene brukes til maskindelen av adressene.)
 2. 210
 3. 216
 4. 224

Oppgave 4. Hvilken IP-adresse må/bør du oppgi som standard ruter ("default gateway") for DNS-tjeneren?

 1. 128.39.198.76 (det finnes to rutere i nettet, men ruteren ut mot Internet bør være default gateway)
 2. 128.39.198.75
 3. 192.168.2.11
 4. 128.39.198.39

Oppgave 5. Hva er subnettmasken til IP-nett 2?

 1. 255.255.255.16
 2. 255.255.0.16
 3. 255.255.255.0
 4. 255.255.0.0 (fordi nettmasken har 16 1-er bit og 32-16=16 0-er bit 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0)

Oppgave 6. Hvor mange ulike IP-adresser finnes i IP-nett 2?

 1. 28
 2. 210
 3. 216 (fordi 16 0-er bit i nettmasken betyr at de 16 siste bitene i IP-adressene brukes til maskindelen av adressene.)
 4. 224