Leksjon 8 Øvingsoppgaver i IP-nett

Figuren over viser to IP nett (IP-nett 1 og IP-nett 2). IP-adresser til nettverkskortene på alle maskiner og rutere er angitt på figuren.

Løs oppgavene nedenfor:

Oppgave 1. Du skal konfigurere IP-innstillinger på filtjeneren i IP-nett 1. Hvilken IP-adresse må du oppgi som standard ruter ("default gateway") på denne maskinen?

 1. 128.39.198.76
 2. 128.39.198.75
 3. 192.168.2.11
 4. 128.39.198.39

Oppgave 2. Hva er subnettmasken til IP-nett 1?

 1. 255.255.255.24
 2. 255.255.0.24
 3. 255.255.255.0
 4. 255.255.0.0

Oppgave 3. Hvor mange ulike IP-adresser finnes i IP-nett 1?

 1. 28
 2. 210
 3. 216
 4. 224

Oppgave 4. Hvilken IP-adresse må/bør du oppgi som standard ruter ("default gateway") for DNS-tjeneren?

 1. 128.39.198.76
 2. 128.39.198.75
 3. 192.168.2.11
 4. 128.39.198.39

Oppgave 5. Hva er subnettmasken til IP-nett 2?

 1. 255.255.255.16
 2. 255.255.0.16
 3. 255.255.255.0
 4. 255.255.0.0

Oppgave 6. Hvor mange ulike IP-adresser finnes i IP-nett 2?

 1. 28
 2. 210
 3. 216
 4. 224