Oppdatert 26.2.2021 av Jon Kvisli ©

Leksjon 8 TCP/IP protokollene

Oppsummering

TCP og IP er navn på to viktige nettverksprotokoller. Betegnelsen TCP/IP brukes også som en samlebetegnelse på de sentrale protokollene som brukes i Internet, og i de fleste moderne lokalnett. TCP og IP hører hjemme på henholdsvis transportlaget (lag 4) og nettverkslaget (lag 3) i den lagdelte OSI-modellen.

Denne leksjonen har en noe omfattende teoridel. Denne undervises derfor i to deler over to uker:

Del 1: Leksjon 8a Nettverkslaget: Nettverkslaget er ansvarlig for å overføre data mellom endemaskiner, dvs. mellom avsenderes og mottakers maskin. I moderne datanett er Internet Protocol - IP nærmest enerådende protokoll i nettverkslaget. IP er en pakkesvitsjet protokoll, dvs. at data sendes gjennom nettet som uavhengige datapakker. Pakkene er adressert med IP-adressen til mottakers (og avsenders) maskin. IP er nødvendig for å koble samme ulike lokale nett til et større nett-av-nett, eller internett. Dette gjøres ved å koble alle de lokale nettene til rutere, og IP-protokollen har ansvar for hovedoppgavene i ruterne. Ruting betyr å finne "beste veg" gjennom nettet fram til mottakers maskin. IP i ruterne bruker IP-adresser i IP-pakkene, sammen med rutingtabeller i ruterne, for å velge riktig rute og videresende pakkene.

Del 2: Leksjon 8b Transportlaget: Transportlaget har ansvar for å overføre data mellom endeapplikasjoner i nettet, dvs. fra avsenderapplikasjon og fram til mottakerapplikasjon. I Internett og moderne lokalnett er Transport Control Protocol (TCP)og User Datagram Protocol (UDP) de to viktigste protokollene på transportlaget. TCP overfører data mellom applikasjoner som krever feilfri overføring, men der hastighet ikke er avgjørende, f.eks. filoverføring, web og e-post. UDP er en enklere og raskere transportprotokoll, men som ikke garanterer at data kommer frem uten feil. UDP brukes derfor helst til streaming av lyd og video. Siden IP-adresser bare adresserer data fram til riktig maskin, må transportlaget bruke mer adresseinformasjon for å levere data til riktig applikasjon på maskinene. Både TCP og UDP bruker 16-bits portnummer for å adressere data til applikasjoner. Hver applikasjon er koblet til transportlaget via en, eller flere porter (sockets). Hver port har et portnummer som er entydig innenfor samme maskin (IP-adresse).

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 8a TCP/IP protokollene del 1: Nettverkslaget Skjerm Utskrift 8a del 1 Nettverkslaget og IP (39:16)
8a del 2 IP-adresser og NAT (38:38)
8a del 3 Rutere og ruting (28:53)
  Leksjon 8a TCP/IP protokollene del 2: Transportlaget Skjerm Utskrift Video (1:02:36)
  Labøving 8a TCPIP verktøy i Windows Word Pdf  
  Labøving 8b Transportprotokoller i Windows Word Pdf  
  Øvingsoppgaver: IP-nett Løsning    

Relevante lenker