Leksjon 8 TCP/IP protokollene


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

TCP og IP er navn på to viktige nettverksprotokoller. Betegnelsen TCP/IP brukes også som en samlebetegnelse på de sentrale protokollene som brukes i Internet, og i de fleste moderne lokalnett. TCP og IP hører hjemme på henholdsvis transportlaget (lag 4) og nettverkslaget (lag 3) i den lagdelte OSI-modellen.

Denne leksjonen har en noe omfattende teoridel. Den er derfor organisert i to deler som du bør jobbe med over to uker:

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Etter denne leksjonen bør du kunne:

Ferdigheter

Etter denne leksjonen bør du kunne:

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 8a TCP/IP protokollene del 1: Nettverkslaget Presentasjon Video del 1 Nettverkslaget og IP (35:12)
Video del 2 IP-adresser og NAT (38:38)
Video del 3 Rutere og ruting (28:53)
  Labøving 8a TCP/IP verktøy i Windows Word Pdf
  Teorioppgaver om IP-nett Oppgaver Løsningsforslag
  Leksjon 8b TCP/IP protokollene del 2: Transportlaget Presentasjon Video 8b Transportlaget (1:02:36)
  Labøving 8b Transportprotokoller i Windows Word Pdf

Relevante lenker

Wikipedia-artikler
Andre kilder