Leksjon 9 Web, HTTP og IIS


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Denne leksjonen handler om kommunikasjonsprotokollen bak web og hvordan en Windows Server kan bruker som webtjener. Leksjonen beskriver først hvordan applikasjonsprotokollen HTTP fungerer og hvordan den løser oppgaven med å levere webinnhold fra webtjener til webleser. Deretter ser vi på hvordan Microsofts webtjener Internet Information Services (IIS) installeres og konfigureres på en Windows Server.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Presentasjon   Video del 1 HTTP-protokollen (20:09)
        Video del 2 Webjeneren IIS (22:41)
        Video del 3 Utskrift i Internett (05:10)
  Labøving 9a Webtjeneren IIS - installasjon og bruk Word Pdf   Filen index.html til oppgave c.
Høyreklikk og "Lagre lenken som"
  Labøving 9b Webtjeneren IIS - konfigurasjon Word Pdf    
  Labøving 9c Utskrift i Internett Word Pdf  

Relevante lenker

Norsk Wikipedia
Engelsk Wikipedia
Microsoft Documentation