Leksjon 9 Web, HTTP og IIS

Introduksjon

Denne leksjonen handler om kommunikasjonsteknologien bak web og hvordan en Windows Server kan bruker som webtjener. Vi ser på hvordan Microsofts webtjener Internet Information Services (IIS) kan installeres og konfigureres på en Windows Server. Dessuten beskriver leksjonen hvordan applikasjonsprotokollen HTTP fungerer og løser oppgaven med å levere webinnhold fra webtjener til webleser.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Skjerm Utskrift Video
  Labøving 9a Installere og konfigurere webtjeneren IIS Word Pdf Filen index.html til oppg. c.
Høyreklikk og "Lagre linken som"
  Labøving 9b Utskrift i Internett Word Pdf  

Relevante lenker