Leksjon 10 Nettverkskomponenter


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

Første del av denne leksjonen handler om de vanligste aktive komponentene i moderne datanettverk. Leksjonen beskriver bruksområdet og hovedoppgaver til hver av nettverkskomponentene hub, svitsj, ruter og brannmur. (Huber er tatt med for helhetens skyld, selv om disse brukes lite i nettverk i dag.) Dessuten forklares overordnet hvordan komponentene utfører disse hovedoppgavene. Dette er likevel ikke en fullstendig teknisk beskrivelse av virkemåten, protokoller eller algoritmer som brukes i komponentene. Leksjonen beskriver også hvilke nettverkskomponenter og funksjoner som inngår i det vi til daglig kaller en en "hjemmeruter". Noe av stoffet om rutere er repetisjon fra leksjon 8a om IP-protokollen.

Leksjonen inneholder også en beskrivelse av kontrollprotokollen ICMP, som bl.a. brukes av rutere, og av programmene ping og tracert. Den tar dessuten opp igjen temaene private IP-adresser og NAT (Network Adress Translation) fra leksjon 8a IP-protokollen. Nå forklares mer detaljert hvordan NAT-mekanismen fungerer og hvordan tilleggsfunksjonen portforwarding kan brukes for å gi tilgang til tjenere på innsiden av en NAT-ruter. Leksjonen gir eksempeler på hvordan dette kan konfigureres i VirtualBox og VMware. Dette er også tema for en av de praktiske øvingene til leksjonen.

Siste del av leksjonen handler om Windows Firewall with Advanced Security, som er den innebygde brannmuren i Window Server. Her forklares de viktigste begrepene og hovedfunksjonene i denne, samt hvordan brannmuren kan konfigureres og aktiveres. Windows Firewall with Advanced Security er også tema for den ene labøvingen til denne leksjonen.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

Leksjon 10 Nettverkskomponenter Presentasjon Video del 1: Huber, svitsjer og rutere (22:57)
Video del 2: ICMP og NAT med demo (42:48)
Video del 3: Brannmur med demo (23:07)    
Labøving 10a Windows brannmur Word   Pdf  
Labøving 10b (utgår)    

Relevante lenker

Det finnes svært mye stoff om disse temaene på nett. Her er noen relevante Wikipedia-artikler: