Oppdatert 23.3.2021 av Jon Kvisli ©

Leksjon 10 Nettverkskomponenter

Introduksjon

Denne leksjonen inneholder noe repetisjon / oppsummering av tidligere temaer om rutere, private IP-adresser og adresseoversetting (NAT). De viktigste nye temaene i leksjonen er ICMP-protokollen, brannmurer og Windows Firewall with Advanced Security , som er den innebygde brannmuren i Window Server.

Leksjonen starter med en gjennomgang av nettverkskomponentene HUB, svitsj og ruter. HUBer er tatt med for helhetens skyld, selv om disse brukes lite i nettverk i dag. Dessuten forklares det hvilke komponenter som inngår i det vi til daglig kaller en en "hjemmeruter".

Leksjonen beskriver også kontrollprotokollen ICMP, som bl.a. brukes av rutere, og av programmene ping og tracert. Leksjonen tar dessuten opp igjen temaet NAT (Network Adress Translation). Vi forklarer nå mer detaljert hvordan denne mekanismen fungerer. Vi ser også på hvordan portforwarding kan brukes for å gi tilgang til tjenere på innsiden av en NAT-ruter, og hvordan dette kan konfigureres i VirtualBox og VMware.

Til slutt gir leksjonen en beskrivelse av virkemåten til brannmurer, og en demo av hovedfunksjonene i Windows Firewall with Advanced Security , som er den innebygde brannmuren i Window Server. Denne er også tema for den ene labøvingen til denne leksjonen. Den andre øvingen handler om å konfigurere NAT og portforwarding på den virtuelle ruteren i VirtualBox/VMWare.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

Materiell for de som ønsker å bruke VMware Workstation Player som alternativ til VirtualBox, er vist med grå tekst.

  Leksjon 10 Nettverkskomponenter Skjerm Utskrift Del 1: Huber, svitsjer og rutere (23:00)
Del 2: ICMP og NAT med demo (42:49)
Del 3: Brannmur med demo (23:30)
  Labøving 10a Windows brannmur Word Pdf  
  Labøving 10b NAT og portforwarding i VirtualBox Word Pdf  
  Labøving 10b NAT og portforwarding i VMWare (alternativ) Word Pdf  

Noen relevante lenker

Det finnes svært mye stoff om disse temaene på nett. Her er noen Wikipedia-artikler: