Leksjon 10 Nettverkskomponenter

Oppsummering

Denne leksjonen gir en samlet gjennomgang av de mest vanlige nettverkskomponentene: svitsjer, rutere og brannmurer. For helhetens skyld omtales også HUBer, selv om disse i liten grad brukes i praksis i dag. Leksjonen beskriver også kontrollprotokollen ICMP, som bl.a. brukes av rutere og programmene ping og tracert. I denne leksjonen tar vi dessuten opp igjen temaet NAT (Network Adress Translation) og forklarer mer detaljert hvordan dette fungerer. Vi ser også på hvordan portforwarding kan brukes for å gi tilgang til tjenere på innsiden av en NAT-ruter. Til slutt gir leksjonen en beskrivelse av hovedfunksjonene i Windows Firewall with Advanced Security som er den innebygde brannmuren i Window Server. Denne er også tema for den ene labøvingen til denne leksjonen. Den andre øvingen handler om å konfigurere NAT og portforwarding på den virtuelle ruteren i VirtualBox/VMWare.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 10 Nettverkskomponenter Skjerm Utskrift Utskrift
  Labøving 10a Windows brannmur Word Pdf  
  Labøving 10b NAT og portforwarding i VirtualBox Word Pdf  
  Labøving 10b NAT og portforwarding i VMWare (alternativ) Word Pdf  

Noen relevante lenker

Det finnes svært mye stoff om disse temaene på nett. Her er noen Wikipedia-artikler: