Oppdatert 6.4.2021 av Jon Kvisli ©

Leksjon 11 DHCP og DNS

Introduksjon

I tidligere leksjoner har du brukt DHCP-tjener i VirtualBox/VMWare for å tildele IP-adresser dynamisk til de virtuelle maskinene. Du har også brukt DNS-tjenere, både i VirtualBox/VMWare og på Windows Server, som navnetjeneste for oversette maskinnavn til IP-adresser. Både DHCP og DNS består av tjenere, klienter og protokoller. I denne leksjonen skal du lære mer om virkemåte, innhold og konfigurasjonsmuligheter i DHCP og DNS. I labøvingene skal du installere, konfigurere og bruke en DHCP-tjener på Windows Server maskinen. Du skal dessuten konfigurere innhold på den DNS-tjeneren som ble installert sammen med AD DS når du oppgraderte tjenermaskinen til domenekontroller. Du lærer også å bruke grafiske administrasjonsverktøy for disse tjenestene.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 11a DHCP Skjerm Utskrift DHCP m/demo (24:21)
  Leksjon 11b DNS Skjerm Utskrift DNS navnesystem (20:15)
DNS navnetjeneste (29:34)
DNS-server i Windows (19:56)
  Labøving 11a DHCP-tjener Word Pdf  
  Labøving 11b DNS-tjener Word Pdf index.html
(Høyreklikk og Lagre lenken som)

Noen relevante lenker

Det finnes svært mye stoff om disse temaene på nett. Her er noen Wikipedia-artikler: