Leksjon 11 DHCP og DNS


Introduksjon Læringsmål Pensum Læremateriell Relevante lenker

Introduksjon

I tidligere leksjoner har du brukt DHCP-tjener i VirtualBox/VMWare for å tildele IP-adresser dynamisk til de virtuelle maskinene. Du har også brukt DNS-tjenere, både i VirtualBox/VMWare og på Windows Server, som navnetjeneste for oversette maskinnavn til IP-adresser. Både DHCP og DNS består av tjenere, klienter og protokoller. I denne leksjonen skal du lære mer om virkemåte, innhold og konfigurasjonsmuligheter i DHCP og DNS. I labøvingene skal du installere, konfigurere og bruke en DHCP-tjener på Windows Server maskinen. Du skal dessuten konfigurere innhold på den DNS-tjeneren som ble installert sammen med AD DS når du oppgraderte tjenermaskinen til domenekontroller. Du lærer også å bruke grafiske administrasjonsverktøy for disse tjenestene.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Kvisli: Windows Server og datanett, kapittel 14 og 15

Læremateriell

Leksjon 11a DHCP Presentasjon DHCP m/demo (24:28)  
Labøving 11a DHCP-tjener i Windows Server (VirtualBox) Word   Pdf  
Labøving 11a DHCP-tjener i Windows Server (VMware) Word   Pdf  
       
Leksjon 11b DNS Presentasjon Del 1: DNS navnesystemet s.1-6   (19:31)
Del 2: DNS navnetjenesten s.7-14 (28:59)
Del 3: DNS-tjener i Windows Server s.15-21 (17:51)
 
Labøving 11b DNS-tjener i Windows Server Word   Pdf index.html
(Høyreklikk og Lagre lenken som)

Relevante lenker

Det finnes svært mye stoff om disse temaene på nett. Her er noen relevante lenker:

Wikipedia
Fra Microsoft