Leksjon 12 Sikkerhet

Oppsummering

Den siste leksjonen i dette emnet handler om sikkerhet. Sikkerhet er et stort tema, og denne leksjonen begrenser seg til noen sikkerhetsmekanismer i Windows Server.

Leksjon 12a Kryptering, digitale sertifikater og PKI handler om å beskytte data mot uautorisert tilgang f.eks. når data lagres på disk eller når de overføres via nettverk. Kryptering benyttes både av "sikre websider" som overfører data med HTTPS protokollener, av epost-programmer for sending av "sikker epost" og av Windows når en bruker vil hindre andre i å lese data lagret på disk. Leksjonen beskriver de mest vanlige krypteringsmekanismene, hvordan disse bruker krypteringsnøkler og hvordan slike nøkler lagres og distribueres med digitale sertifikater. For å utstede, lagre, distribuere og bruke slike nøkler og sertifikater behøver vi et PKI-system (Public Key Infrastrukture). Active Directory Certificate Services kan brukes som PKI for et Windows nettverk. I labøvingene til leksjonen skal du installere denne tjenesten og bruke den for å kryptere mapper og filer på disk.

Leksjon 12b Lagring og sikkerhetskopiering handler om en annen type sikkerhet, nemlig sikkerhet mot tap av data. Leksjonen beskriver ulike løsninger for lagring av data, og sikkerhetskopiering av disse. I labøvingen til denne leksjonen skal du bruke programmet Windows Server Backup for å sikkerhetskopiere data på Windows Server. Lagring og backup er et område der teknologi og rutiner er under rask endring, bl.a. som følge av stadig billigere og raskere disker, raskere nettverk og nye skybaserte lagringsløsninger.

Læringsmål

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 12a Kryptering digitale sertifikater og PKI Skjerm Utskrift Utskrift
  Leksjon 12b Lagring og sikkerhetskopiering Skjerm Utskrift Utskrift
  Labøving 12a Digitale sertifikater og kryptering med EFS Word Pdf  
  Labøving 12b Sikkerhetskopiering Word Pdf Filen lag_testdata.bat
(Høyreklikk og Lagre lenken som)

Relevante lenker